Polityka prywatności

 

Klauzula informacyjna

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AGROTUSZYN Paulina Wyszkowska, 95-080 Tuszyn, ul. Świętokrzyska 20, adres e-mail: handlowy@agrotuszyn.pl, (dalej jako „ADO”).
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług ADO i nie będą udostępniane innym odbiorcom, poza przypadkami reklamacji towaru i usług. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych.
  5. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie upoważnionym pracownikom.
  7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

• CIĄGNIKI • MASZYNY ROLNICZE • CZĘŚCI ZAMIENNE